مقالات مفید علمی دامپروری

تغذیه کربوهیدراتها درگاو شیری

تغذیه کربوهیدراتها درگاو شیری
تغذیه کربوهیدراتها درگاو شیری کربوهیدرات ها (CHO)منبع اصلی انرژی برای میکروارگانیسم شکمبه هستند که  بزرگترین بخش (60 تا70 درصد) از جیره غذایی یک گاو شیری را تشکیل می دهند. آنها  بخش عمده ای از انرژی خالص مورد نیاز برای حمایت از نگهداری حیوان و تولید شیرهستند. تغذیه کربوهیدرات پیش سازهای ترکیب شیر به عنوان مثال لاکتوز، چربی و پروتئین را تحت تاثیر قرار می دهد. دو طبقه بندی گسترده ا ی از کربوهیدراتها وجود دارد: ساختاری و بدون ساختاری. کربوهیدراتهای  ساختاری از عناصر موجود در دیواره سلو ...

Live yeast against heat stress in cows

Live yeast against heat stress in cows
مقاله علمی دامپروری Live yeast against heat stress in cows Besides having a beneficial effect on milk production, live yeast have also shown to have a possible effect on the immune system in cows kept in heat stressed conditions.   Heat stress is a growing concern for the dairy industry due to its adverse affects on productivity, health, reproduction, and therefore the profitability of the dairy operation. Earlier studies showed that yeast supplementation improved lac ...

اصول بهداشت شیر

اصول بهداشت شیر
اصول بهداشت شیر  شیر و محصولات لبنی فرآورده ای با اهمیت در برنامه غذایی هر خانوار است و به دلیل وجود ترکیباتی نظیر پروتئین ، چربی ، لاکتوز و املاح مختلف برای زندگی و سلامتی انسان لازم و ضروری می باشد . بنابراین شیر مصرفی باید دارای کیفیت مطلوب و عاری از هر گونه آلودگی باشد تا هم نیازهای جامعه را تامین و هم از انتقال بیماریهای گوناگون جلوگیری نماید . هنوز در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری با توجه به شرایط منطقه ای ، نوع و تعداد دام ، ، شیر دوشی با دست و به روش سنتی انجام می گیرد ک ...

Vitamins and minerals: Essential for ruminants

Vitamins and minerals: Essential for ruminants
Vitamins and minerals: Essential for ruminants Vitamins, minerals and trace elements are dynamic nutrients which are usually added in all ruminants’ complementary feed rations. But purity and bioavailability plays a key role in their effectiveness. The supplementation of dairy, sheep and goat diets with vitamins, minerals and trace elements (in the form of a premix) is key as they have a positive effects on maintenance, growth, health and milk production. However, it is ver ...

کلیاتی در مورد پرواربندی گاو و گوساله

کلیاتی در مورد پرواربندی گاو و گوساله
کلیاتی در مورد پرواربندی گاو و گوساله در پروار بندی به منظور تولید گوشت گاوعوامل مختلفی موثرند که مهمترین آنها عبارتند از: ۱ـ نوع گاو ـــ گاو های گوشتی ،گاوهای شیری حذفی و گاوهای دوکاره. ۲ـ سن کشتارـــ رشد و نمو گاو و گوساله به مقدار زیادی بستگی به کیفیت ومیزان تغذیه دارد .دامها بر حسب نژاد ،نحوه پرورش و مرحله تولید در سنین مختلفی بشرح زیر پروار شده و به بازار فرستاده می شوند. الف ــ سن ۳ تا ۵ ماهگی برای گوساله های شیری ( شیر خوار) ب ــ سن ۸ تا ۱۲ ماهگی برای گوساله های نر جوان ...

معرفی گاو نژاد شاروله

معرفی گاو نژاد شاروله
معرفی گاو نژاد شاروله نژاد شاروله یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است که در اواسط قرن 18 به وجود آمد. این نژاد در منطقه شاروله در مرکز فرانسه توسعه یافته است. مقبوليت بالاي اين نژاد باعث شد كه، اين نژاد به عنوان يكي از مهم‌ترين نژادهاي فرانسه شناخته شود . البته راندمان پايين گونه شيري مانع از افزايش مقبوليت اين نژاد شد ، اما اين نژاد به عنوان يكي از بهترين گونه گوشتي شناخته مي‌شود. از خصوصيات ظاهري اين نژاد مي‌توان به رنگ خالص سفيد تا طلايي اشاره كرد . همچنين طرح شاخ‌هاي ...

احتیاجات غذایی بره جهت پرواربندی

احتیاجات غذایی بره جهت پرواربندی
احتیاجات غذایی بره جهت پرواربندی  دانه جو اگر بصورت بلغوری خورانده شود، یکی از منابع تامین انرژی برای دام است کاه ساقه خشک تیره غلات و حبوبات است که پس از کوبیدن وجدا کردن دانه بدست می آید . از نظر مواد غذایی بسیار ضعیف است. برای گوسفند پرواری کاه بایستی با کود اوره غنی سازی شود سبوس، غشاء خارجی دانه غلات است که ارزش غذایی زیادی دارد، برای دام سهل الهضم وملین ودارای فسفر زیادی است کنجاله مازاد کارخانجات روغن کشی بوده که مهم ترین آن، کنجاله تخم پنبه و کنجاله سویا است. این ماد ...

مقابله با مگس در دامداری و راهکارهای مدیریتی

 مقابله با مگس در دامداری و راهکارهای مدیریتی
 مقابله با مگس در دامداری و راهکارهای مدیریتی   کنترل ورم پستان در ماه های گرم برای سلامت غده پستان و کیفیت شیر ضروری است. ((ورم پستان تابستان)) در تیر، مرداد و شهریور ماه با مگسهای آلوده که سر پستان را نیش می زنند مرتبط است. این نوع از ورم پستان که به وسیله اسپری های حشره کش کنترل می شود. با افزایش دما و رطوبت در تابستان، تعداد مگسهای مکنده خون به سرعت افزایش می یابد. این گونه مگس ها به طور معمول در قسمت پشتی (کمر) دام یافت می شوند ولی به سرپستان ها نیز حمله می کنند و موجب ایجاد ور ...

پرورش کبک از تخم تا جوجه

پرورش کبک از تخم تا جوجه
پرورش کبک از تخم تا جوجه کبک از پرندگانی است که به سهولت قابل پرورش بوده و در صورت تولید انبوه, از درصد بهره وری بالایی برخوردار  است . به طوری که می توان گوشت آن را عرضه داشت. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین، در تمام طول سال پرورش داد.  پرورش:  قبل از هر چیز، با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد، نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد، حائز اهمیت می باشد. باید به خاطر داشت که اگر تخ ...

پرواربندی گوسفند

پرواربندی گوسفند
  پرواربندی به دو روش انجام می شود.  الف- پروار بندی در محیط محسور ب – پروار بندی در محیط ازاد و مرتع  روش اول یعنی پروار بندی در مکان های محصور و محدود به دو دسته زیر تقسیم می شود. 11- نگهداری گوسفند پرواری در مکانهای مسقف که به صورت اغل یا سایه بان و حفاظ می باشد 2- نگهداری گوسفند پرواری در محیط بدون سقف اما محسور که طبعا هزینه کمتری دارد   روش دوم یعنی پروار بندی در محیط ازاد احتیاج به کارگر کمتری دارد ، کود دام میتواند مستقیما به مرتع باز گردد ، اما طبیعی است که میزان اضاف ...

فری مارنتین

فری مارنتین
فری مارنتین فری مارتین به عنوان معمولترین ناهنجاری جنسی در گاوهای هلشتاین شناخته شده است.این ناهنجاری در حقیقت یك وضعیت نامطلوب در دوقلوزایی گاوها می باشد.این ناهنجاری باعث ناباروری گوساله ماده ای می شود كه به صورت دوقلو با گوساله نر به دنیا می آید. این ناهنجاری مربوط به عدم رشد وتوسعه مجاری تولیدمثل، تلیسه فرمارتین می باشد.البته غیرطبیعی بودن مجاری تناسلی در تلیسه های فری مارتین ارثی نمی باشد. وقتی یك تلیسه ماده همراه با یك جنین نر در یك رحم قرار می گیرد،علاوه براینكه با این جنین در فضا ...

How can dry cow therapy reduce the need for antibiotics on farms

How can dry cow therapy reduce the need for antibiotics on farms
 ?How can dry cow therapy reduce the need for antibiotics on farms    Selective dry cow therapy is straightforward to implement on farm and will reduce antibiotics use. If you have a high incidence rate of mastitis in your herd, veterinary advice should be sought. Teat sealants are a useful tool to reduce the likelihood of quarters which are healthy at dry-off becoming infected in the dry period, and should reduce your mastitis rate in the next lactation without having to use an ...