عضویت در دامینا

 

به منظور ثبت آمار و ارتباط بهتر با کاربران عزیز دامینا کسانی که فرم عضویت را تکمیل نکرده اند لطفا اقدام به تکمیل فرم نمایند . 

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید