جشنواره مجازی گاو برتر (TOP COW )

از گاو های تاپ خود عکس بگیرید و بهمراه مشخصات گاو و پرورش دهنده به تلگرام دامینا ارسال کنید تا در سطح کشور توسط دامینا به نمایش گزارده شود 

حاصل دسترنج دامپروران کشور بعضا گاوهای ارزشمندی میباشد که از لحاظ  تیپ و تولید و باروری در شرایط مطلوب و حائز اهمیتی قرار دارند 

سالهاست که جشنواره های دام برتر که انگیزه ای است برای پرورش گاوهای نمونه و معرفی این گاوها , به فراموشی سپرده شده است . 

این زمینه را فراهم کرده ایم که گاوداران عزیز بتوانند از این طریق گاوهای نمونه خود را در سطح کشور معرفی نمایند و در صورت تمایل در مزایده سراسری به بالاترین قیمت به فروش برسانند.

دامینا حامی صنعت دامپروری کشور

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید