فرصتهای شغلی دامینا


سرویس ایجاد مشاغل گروهی دامینا

( damina create teamwork services )

با هدف اشتغالزایی و شناسایی افراد جویای کار در زمینه دامپروری و ایجاد ارتباط بین افراد و با توجه به تعداد زیاد متقاضیان کار در قسمت کاریابی و استخدام دامینا زمینه را برای کار گروهی فراهم کرده ایم . متخصصین ,فارغ التحصیلان علوم دامی و دامپزشکی و افرادی که تمایل به فعالیت در زمینه تخصصی خود  دارند با هر میزان سرمایه فردی میتوانند مشغول به فعالیت به صورت کار گروهی با میزان سرمایه لازم شوند .

این حرکت به صورت استانی است . متقاضیان این شیوه کار گروهی جهت شروع فعالیت و تشکیل یک تیم متخصص و با انگیزه به گروه تلگرام فرصتهای شغلی دامینا مراجعه نمایید. خود را معرفی کرده و طرح و توانایی های خود را ارائه دهید و به دنبال همکار و همراه برای خود باشید .

برنامه ریزی , مشاوره , و تا حدودی مدیریت با ما

کار از شما و موفقیت هم تقدیم به شما

به گروه فرصتهای شغلی دامینا بپیوندید


از ظرفیت های یکدیگر استفاده کنیم و کار گروهی را جدی بگیریم 

انگیزه + همکاری + تخصص + سرمایه = اوج موفقیت 

دامینا حامی صنعت دامپروری کشور

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید