پیشنهادات و انتقادات

در راستای ارتقا و بهبود فعالیتهای این مجموعه

جهت خدمات رسانی بهتر

فرم زیر را تکمیل نمایید.

اطمینان داشته باشید نظرات شما تعیین کننده آینده فعالیت های دامینا است

DaminaGroup@  

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید