پیشنهادات و انتقادات

در راستای ارتقا و بهبود فعالیتهای این مجموعه

جهت خدمات رسانی بهتر

فرم زیر را تکمیل نمایید.

اطمینان داشته باشید نظرات شما تعیین کننده آینده فعالیت های دامینا است

برنامه اندروید دامینا را دریافت کنید